• Users Online: 826
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Expression and tumor-promoting effects of caprin-1 in human glioma

Zhang Li, Gui Hui, Tang Xiang-Jun, Yang Zhuo-Shun, Zou Dan-Dan, Lu Jun-Ti, Yan Li-Dong, Dai Long-Jun, Luo Jie, Wang Bin

Year : 2018| Volume: 1| Issue : 4 | Page no: 136-141

   This article has been cited by
 
1 Role of caprin-1 in carcinogenesis (Review)
Zhuo-Shun Yang,Hong Qing,Hui Gui,Jie Luo,Long-Jun Dai,Bin Wang
Oncology Letters. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article