• Users Online: 178
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Phase 2 clinical trial of VAL-083 as first-line treatment in newly-diagnosed MGMT-unmethylated glioblastoma multiforme (GBM): Halfway report

Guo Chengcheng, Yang Qunying, Li Jiawei, Wu Shaoxiong, Deng Meiling, Du Xiaojing, Sai Ke, Jiang Xiaobing, Chen Zhenghe, Zhang Ji, Lin Fuhua, Wang Jian, Chen Yinsheng, Ke Chao, Zhang Xiangheng, Ju Xue, Mou Yonggao, Bacha Jeffrey, Steino Anne, Kanekal Sarath, Kwan Claire, Johnson Gregory, Schwartz Richard, Langlands John, Brown Dennis, Chen Zhong-ping

Year : 2019| Volume: 2| Issue : 4 | Page no: 167-173

   This article has been cited by
 
1 Adjuvant Temozolomide Chemotherapy With or Without Interferon Alfa Among Patients With Newly Diagnosed High-grade Gliomas
Chengcheng Guo, Qunying Yang, Pengfei Xu, Meiling Deng, Taipeng Jiang, Linbo Cai, Jibin Li, Ke Sai, Shaoyan Xi, Hui Ouyang, Mingfa Liu, Xianming Li, Zihuang Li, Xiangrong Ni, Xi Cao, Cong Li, Shaoxiong Wu, Xiaojing Du, Jun Su, Xiaoying Xue, Yiming Wang, Gang Li, Zhiyong Qin, Hui Yang, Tao Zhou, Jinquan Liu, Xuefeng Hu, Jian Wang, Xiaobing Jiang, Fuhua Lin, Xiangheng Zhang, Chao Ke, Xiaofei Lv, Yanchun Lv, Wanming Hu, Jing Zeng, Zhenghe Chen, Sheng Zhong, Hairong Wang, Yinsheng Chen, Ji Zhang, Depei Li, Yonggao Mou, Zhongping Chen
JAMA Network Open. 2023; 6(1): e2253285
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Glioma diagnosis and therapy: Current challenges and nanomaterial-based solutions
Tianzhong Li, Jingfeng Li, Zhi Chen, Shaohui Zhang, Shunling Li, S. Wageh, Omar A. Al-Hartomy, Abdullah G. Al-Sehemi, Zhongjian Xie, Ranjith Kumar Kankala, Han Zhang
Journal of Controlled Release. 2022; 352: 338
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Dianhydrogalactitol Overcomes Multiple Temozolomide Resistance Mechanisms in Glioblastoma
Miguel Jiménez-Alcázar,Álvaro Curiel-García,Paula Nogales,Javier Perales-Patón,Alberto J. Schuhmacher,Marcos Galán-Ganga,Lucía Zhu,Scott W. Lowe,Fátima Al-Shahrour,Massimo Squatrito
Molecular Cancer Therapeutics. 2021; 20(6): 1029
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 DNA Repair Mechanisms and Therapeutic Targets in Glioma
Kevin B. Elmore,Lauren R. Schaff
Current Oncology Reports. 2021; 23(8)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article