• Users Online: 232
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

EDITORIAL

The new WHO molecular criteria for adult glioblastoma – Are we a step too far?

Ng Ho-Keung, Wong Queenie Hoi-Wing, Liu Emma Munan, Li Kay Ka-Wai

Year : 2021| Volume: 4| Issue : 4 | Page no: 65-67

   This article has been cited by
 
1 Whole Exome Sequencing Reveals the Genetic Heterogeneity and Evolutionary History of Primary Gliomas and Matched Recurrences
Peng-Fei Xu, Cong Li, Shao-Yan Xi, Fu-Rong Chen, Jing Wang, Zhi-Qiang Zhang, Yan Liu, Xin Li, Zhong-Ping Chen
Computational and Structural Biotechnology Journal. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 High levels of TIMP1 are associated with increased extracellular matrix stiffness in isocitrate dehydrogenase 1-wild type gliomas
Chun-Hua Luo, Yu Shi, Yu-Qi Liu, Qing Liu, Min Mao, Min Luo, Kai-Di Yang, Wen-Ying Wang, Cong Chen, Qin Niu, Ze-Xuan Yan, Jing-Ya Miao, Xiao-Ning Zhang, Hui Zeng, Lei Li, Xiu-Wu Bian, Yi-Fang Ping
Laboratory Investigation. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article